Servicii medicale:

   Serviciile medicale se acorda pe baza recomandarii din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala care au încheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale. Aceste servicii consta in:
- consultatii;
- investigatii;
- stabilirea diagnosticului;
- tratamente medicale si/sau chirurgicale;
- medicatie, îngrijire, recuperare, materiale sanitare, cazare si masa.

Lista cu servicii medicale in ambulatoriul de specialitate:
Lista de servicii medicale care se efectueaza in spital: