INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Orășenesc Novaci este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Orășenesc Novaci sunt următoarele: Str. Gruiului, Nr. 1, Oraș Novaci, Cod Poștal 215300, Județul Gorj, tel.: 0253/466484, 0253/466482.

De ce colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră?

   Spitalul Orășenesc Novaci, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează informații despre dumneavoastră în conformitate cu legislația privind protecția datelor, cu scopul de a furniza servicii de sănătate de calitate și pentru a îndeplini obligațiile sale legale.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

   În vederea oferirii serviciilor medicale, Spitalul Orășenesc Novaci poate colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal despre dumneavoastră:

 • - Date de identificare: nume și prenume, nume și prenume contact urgență său însoțitor, data nașterii, CNP, copii după acte de identitate etc.;
 • - Date de contact: adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgență etc.;
 • - Date despre sănătate: CID, numărul cardului de asigurat, istoricul și detaliile vaccinărilor, detalii legate de medicație, alergiile, starea prezentă și trecută privind afecțiunile medicale și chirurgicale, datele genetice, rezultatele investigațiilor de laborator și ale celor imagistice, ECG-uri, ecografii, tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm, medicul care v-a consultat, recomandări medicale, consultații, eliberare rețete, concedii medicale, scrisoare medicală, bilet de externare, bilet de trimitere, bilet de internare, programare, datele de contact ale aparținătorilor și toate celelalte informații necesare acordării îngrijirilor medicale. Categoriile speciale de date - date despre starea de sănătate a persoanei vizate, sunt prelucrate conform derogărilor prevăzute în art. 9.2(h) şi 9.2 (i).
Ce date cu caracter personal prelucrăm?

   Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator (Spitalul Orășenesc Novaci), dar în anumite situații divulgăm datele dumneavoastră:

 • • Către autorități competente, când prevederile legale ne impun acest lucru: Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări de Sănătate - C.A.S., Direcția de Sănătate Publică - D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate - D.E.S., Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate - A.N.M.C.S., Inspectoratul Teritorial de Muncă - I.T.M., Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.N.A.F. etc.;
 • • Către alți furnizori de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii și sisteme IT sau diverși partenerii contractuali, medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le oferim. Toți furnizorii care prelucrează datele dumneavoastră în numele nostru respectă reguli de confidențialitate și protecție a datelor personale și nu pot folosi aceste date în alte scopuri în afara acelora pentru care au fost colectate.;
 • • În cazul unor situații de urgență sau cazuri de forță majoră.
Cum protejăm datele cu caracter colectate:

   Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

   De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Perioada de stocare a datelor dumneavoastră:

   Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
 • 1. Dreptul de retragere a consimțământului;
 • 2. Dreptul la informare;
 • 3. Dreptul de acces la date;
 • 4. Dreptul la rectificare;
 • 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • 6. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • 7. Dreptul la portabilitatea datelor;
 • 8. Dreptul la opoziție;
 • 9. Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției.

   Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți contacta pe adresa de e-mail dpo@dafcons.ro sau la sediul nostru: Str. Gruiului, Nr. 1, Oraș Novaci, Cod Poștal 215300, Județul Gorj.